DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

เมืองสลัมปิศาจ เป็นศูนย์กลางเเละเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนรกซึ่งเป็นเเหล่งพักอาศัยของเหล่าปิศาจมากมาย เมืองทั้งเมืองตั้งอยู่บนเกาะลอยได้รูปวงเเหวน โดยมีหอวิญญาณลอยอยู่ตรงกลาง เเมละเมืองถูกล้อมรอบไปด้วย Purgatory Plain ภายในเมืองมีกิจกรรมให้ทำมากมายเเต่ส่วนมากจะไว้เป็นที่พักผ่อนสำหรับเหล่าปิศาจ

DemonSlumBanner

รายการที่เกี่ยวข้อง[ | ]

In-Game Tutorial[ | ]

Advertisement