DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

DungeonBanner

ดันเจี้ยน (PvE) เป็นภารกิจที่ผู้เล่นจะได้ต่อสู้กัยมอสเตอร์เเละบอสในด่านต่างๆ ที่จะประกอบไปด้วยฉากเเละมอนสเตอร์ตามดันเจี้ยนนั้นๆ โดยที่ผู้เล่นจะได้พบกับมินิบอสในช่วงกลางของด่านเเละ บอสดันเจี้ยนในตอนจบ (ดันเจี้ยนระดับ Noobic จะจบลงหลังจากมินิบอสเเทน)

ภาษาไทย

รายชื่อดันเจี้ยน[ | ]

HallowPatchLogo

Hallow Patch/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 6 ฉาก


TelfthTaleLogo

Twelfth Tails/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 6 ฉาก


SunkenPalaceLogo

Sunken Palace/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 6 ฉาก


WhiteChapelLogo

White Chapel/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 6 ฉาก


AzraelSandLogo

Azrael Sand/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 6 ฉาก


LostFablesLogo

Lost Fables/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 5 ฉาก


FairyWaltzLogo

Fairy Waltz/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 5 ฉาก


TowerOfAscensionLogo


Tower Of Ascension/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 60 ฉาก

BlackQuorumLogo

Black_Quorum/TH
ทีม: 3 คน
แผนที่: 20 ฉาก


การเข้าดันเจี้ยน[ | ]

ผู้เล่นสามารถเข้าดันเจี้ยนทั้งหมดได้ผผ่านทางประตูดันเจี้ยนที่ตั้งอยู่ในเเมพโอเพนเวิล์ด Purgatory Gate (คลิกบนเเท่นบูชาที่อยู่ทั้งสองข้างของประตูดันเจี้ยน) ซึ่งการเข้าดันเจี้ยนจะใช้งาน x1 Beal Seal (สามารถซื้อได้จากร้านค้าใน Soul Tower หรือใช้อีเว้นต์ไอเทมเเลกจากร้านค้าอีเว้นต์)

I bal1


In-game Tutorial[ | ]

Advertisement