DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

หนอนกลัทโทนี่[ | ]

GluttonyWorm

หนอนตะกละ (Gluttony Worn) เป็นผู้ดูแลสวนสนุกด้วยการปล่อยละอองน้ำลายพิษที่จะคอยกัดกินเหล่าวิญญาณบาปอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้หมอกพิษที่เกิดจากน้ำลายของมันยังมีผลทำให้เศษอาหารในฉากเน่าเสีย เกิดหนอนไชยั้วเยี้ยและมีรสชาติที่แย่เป็นอย่างที่สุุด

English

Advertisement