DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

สกิลเหมา[ | ]

สกิลติดตัว[Native][ | ]

Image Name Type Desc
FireWhip FireWhip ติดตัว การโจมตีปกติของเหมาสร้างความเสียหาย STR(1) เเละมีโอกาส 23% ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะเผาไหม้(burn)
WakeOfFlame WakeOfFlame ติดตัว เหมาสามารถสร้างแผ่นดินไหวจากระยะไกลได้ด้วยการชาร์จโจมตีSTR(13) dmg.
ArmorSkin ArmorSkin ติดตัว มีโอกาส 35% ที่จะทำการบล็อคดาเมจกายภาพเป็นจำนวน 5xเลเวลของเหมา
LastBreath
LastBreath ติดตัว ป้องกันดาเมจถึงตายเมื่อพลังชีวิตของเหมามากกว่า 13% (พลังชีวิตจะลดเหลือ 1 เเทน)

สกิลเเถวที่1[ | ]

Image Name Type Desc
WarCry WarCry แอคทีพ เพิ่ม ATK เเละ DEF ให้กับเหมาเเละพันธมิตรโดยรอบ LVL(15~23)% เป็นเวลา 23 วินาที
GroundSomp GroundStomp แอคทีพ กระทืบพื้นสร้างคลื่นกระเเทกรอบตัวทำความเสียหาย STR(1.3~2.0) + TAL(50~70) [earth] dmg เเละทำให้เป้าหมายพิการ(cripple) เป็นเวลา LVL(6) วินาที
LashOfTyrant LashOfTyrant แอคทีพ ตรึงเป้าหมายไว้กับที่ ทำความเสียหาย TAL(30~45) [fire] e.dmg เป็นเวลา (4-6) วินาที
Inferno Inferno แอคทีพ สร้างสนามไฟที่ทำความเสียหาย 30xTAL(33~50) [fire] m.dmg ในระยะเป็นเวลา 10 วินาที
DragonPit Dragon Pit แอคทีพ สร้างกรงขนาดใหญ่ขังเหมาเเละศัตรูเป็นเวลา LVL(8~13) วินาที
HellsEnd HellsEnd แอคทีพ สุ่มสร้างความเสียหายเเก่มิตรเเละศัตรูในพื้นที่ TAL(230~400) [fire]/[earth] m.dmg

สกิลเเถวที่2[ | ]

Image Name Type Desc
WarMonger War Monger แอคทีพ ยั่วยุศัตรูที่จะเพิ่มค่า Hate TAL(200~300) เเละลดดาเมจกายภาพและความเร็วของเป้าหมายลง LVL(20~30)% เป็นเวลา 13 วินาที
FireBreath FireBreath แอคทีพ พ่นไฟไปข้างหน้าทำความเสียหาย 6x TAL(66~100)[fire] m.dmg เเละทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะเผาไหม่(burn) ทำดาเมจ TAL(10~15) เป็นเวลา 6 วินาที
VitalityBond VitalityBond แอคทีพ ถ่ายโอนความเสียหายที่เป้าหมายได้รับมายังเหมา LVL(33~50)% เเละลดความเสียหายที่ได้รับลง เป็นเวลา 30 วินาที
DragonSkin DragonScale แอคทีพ เหมาอยู่ในสถานะสะท้อนการโจมตีทางกายภาพ LVL(45-66)% กลับไปยังผู้โจมตี เป็นเวลา LVL(13) วินาที
DominionMarch DominionMarch พาสซีพ เพิ่มความเร็วในการวิ่งให้เเก่เหมา LVL(40~60)% ทำให้ศัตรูพิการ(cripple) ในขณะที่เหมาทำการวิ่งSTR(0.2~0.3) [earth] dmg.
Devour Devour แอคทีพ เหมาทำการกินเป้าหมายมิตร/ศัตรูเข้าไป LVL(8~13) วินาที เเละนำ HP เป้าหมายมาเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเหมาชั่วขณะ

สกิลเเถวที่3[ | ]

Image Name Type Desc
MalletBash MalletBash แอคทีพ สร้างความเสียหายดิน [earth] และค่า Hate เท่ากับ LVL(15~23)% ของพลังชีวิตปัจจุบัน
DrunkenFeast DrunkenFeast แอคทีพ ฟื้นฟูพลังชีวิต LVL(100~150) ทุกๆ 3 วินาทีให้กับเหมา เเละมีผลครึ่งหนึ่งสำหรับพันธมิตรอบๆ เป็นเวลา 23 วินาที
HellFire HellFire แอคทีพ สร้างความเสียหายเเก่พื้นที่เป้าหมายTAL(200-300) และลดค่าต้านทานธาตุไฟของเป้าหมายลง LVL(33)% 23วินาที
FlameWhip FlameWhip แอคทีพ ฟาดเเส้สร้างความเสียหาย 8x STR(0.66~1.0) [fire] dmg เเก่ศัตรูด้านหน้า และลดพลังป้องกันไฟ 13% 13วินาที
ArmorWall ArmorWall พาสซีพ เพิ่ม VIT ที่เหมาได้รับจากอุปกรณ์สวมใส่ขึ้น LVL(50~100)%.
InfernalSiege InfernalSiege แอคทีพ สั่งโจมตีพื้นที่เป้าหมายด้วยการระดมยิง สร้างความเสียหาย13xSTR(3.0-4.5) + TAL(150-230)[fire][earth] dmg เป็นวงกว้าง

สกิลซาตานที่เจ็ด [7th Satanic Skills][ | ]

Image Name Type Desc
FullPower FullPower แอคทีพ ฟื้นฟู HLG(10~20)% HP และเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกตีเเละชาร์จโจมตี LVL(200~400)% เมื่อเหมามีพลังชีวิตเต็ม เป็นเวลา13วิ
Unnam1ed LavaQuake แอคทีพ สร้างความเสียหายไฟ/ดิน 3xSTR(2.0~4.0) [fire]/[earth] ทำให้เป้าหมายพิการและมอบสถานะเผาไหม้ TAL(20~40) เป็นเวลา6วินาที
Unnamed RetaliationBounce แอคทีพ ทำ LVL({0}~{1})% fld.dmg และ ko.dmg ตาม HP ที่หายไปของเหมา
CalamityRay CalamityRay แอคทีพ ทำ 4x STR(2.5-5.0) + TAL(250-500) [fire]/[earth] mag.dmg เป็นทางยาว
HundredYearsJunta HundredYearsJunta แอคทีพ ยั่วยุศัตรูสร้าง9999Hate เเละบล็อคความเสียหายที่ได้รับ LVL(200~400) เป็นเวลา 23วินาที
Upheaval Upheaval แอคทีพ ทำ STR(3.0-6.0) + TAL(200-400) [fire]/[earth] fld.dmg ให้กับทุกเป้าหมายยกเว้นเหมาใน 5 วิ
Advertisement