DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

สกิลมิม[ | ]

สกิลติดตัว[Native][ | ]

Image Name Type Desc
MindGuard MindGuard เนทีฟ ป้องกันเเละเปลี่ยนความเสียหายเวทย์ที่ได้รับ 10% เป็น MP
MindScan MindScan เนทีฟ แสกนหาเป้าหมายที่หายตัวอยู่ได้ด้วยการกดชาร์จโจมตี
PsychoPunch PsychoPunch เนทีฟ การโจมตีปกติสร้างความเสียหาย (1.0)STR
TripleHeads TripleHeads เนทีฟ ป้องกันสถานะ ปลดอาวุธ ใบ้ อัมพาต เเละลุ่มหลง

สกิลเเถวที่1[ | ]

Image Name Type Desc
PsychicPulse PsychicPulse แอคทีพ เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการยิงพลังที่ติดตามเป้าหมาย 6 ครั้ง สร้างความเสียหาย STR(0.5~0.75) + TAL(50~75) [thunder] m.dmg.
SilentBurst SilentBurst แอคทีพ สร้างความเสียหาย TAL(100~150) [thunder] m.dmg รอบตัว เเละทำให้เป้าหมายติดสถานะใบ้(silence) (6) วินาที
PsychoWave PsychoWave แอคทีพ ยิงคลื่นพลังจิตสร้างความเสียหาย TAL(100~150) [water] m.dmg เป็นทางยาว ลด TAL(13~23) 23s.
Blink Blink แอคทีพ วาร์ปไปในทิศทางที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ LVL(13~20) ม.
MindBlast MindBlast แอคทีพ ทำดาเมจเป็นวงกว้างสร้างความเสียหาย TAL(300-450)[water]/[thunder] m.dmg โดยมีโอกาสทำให้เป้าหมายเป็นอัมพาต(paralyze ) (50)%
BrainWash BrainWash แอคทีพ เปลี่ยนให้เป้าหมายเป็นทีมเดียวกับมิมเป็นเวลา LVL(23~30) วินาที (ลงลงครึ่งหนึ่งสำหรับดีมอน)

สกิลเเถวที่2[ | ]

Image Name Type Desc
BrainLock BrainLock แอคทีพ ใบ้(silence) เป้าหมายเป็นเวลา LVL(13) วินาที เเละทำดาเมจ TAL(130-200) [thunder] m.dmg.
IllusionaryOrb IllusionaryOrb แอคทีพ ปล่อยบอลพลังจิตติดตามเป้าหมายสร้างความเสียหายต่อวินาที TAL(66-100) [water] m.dmg ตามเส้นทางที่บอลผ่าน
PsychicCharges PsychicCharges แอคทีพ สร้างบอลไฟฟ้าขึ้นรอบตัวมิมเป็นเวลา 13 วินาที เเละทำความเสียหายเเก่ศัตรูที่เข้าใกล้ TAL(33-50) [thunder] m.dmg ต่อฮิต
DoppleGanger DoppleGanger แอคทีพ วาร์ปไปข้างหลังพร้อมมอบสถานะล่องหนเเก่มิม เเละสร้างร่างโคลนขึ้นมาโดยมีสเตตัส LVL(50~100)%
PsychicBarrier PsychicBarrier แอคทีพ มอบเกราะแก่มิมและพันธมิตร HLG(200~300) และเพิ่มค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า LVL(20~30)% [thunder] 30 วิ
EnhancedCerebrum EnhancedCerebrum พาสซีพ มอบสถานะ True sight เเก่มิมเเละเพิ่มระยะการเเสกนของมิมขึ้น LVL(100~200)%.

สกิลแถวที่3[ | ]

Image Name Type Desc
PsychoBomb PsychoBomb แอคทีพ เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการยิงบอลพลังจิต 10 ครั้ง สร้างความเสียหาย STR(1~1.5)[water] [water] m.dmg.
SlowMotion SlowMotion แอคทีพ ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง LVL(50)% เป็นเวลา (5)~(10) วินาที
ChainLightning ChainLightning แอคทีพ ยิงสายฟ้าที่จะชิ่งไปมาระหว่างเป้าหมาย 5 ครั้ง ทำดาเมจ TAL(100~150) [thunder] m.dmg เเละลดค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า [thunder] ลง 23%.
DistortReality DistortReality แอคทีพ มิมทำการบิดเบือนความจริง ย้ายตำเเหน่งล๊อคเป้าของตัวเองไปทางซ้าย เเละลดความเสียหายเวทย์ที่ได้รับลง LVL(23-33)% (ใช้ 8 MP ต่อวินาที)
MassIllusion MassIllusion แอคทีพ ทำให้มิมเเละพันธมิตรอยู่ในสถานะหายตัว LVL(8~13) วินาที
DemonClone DemonClone แอคทีพ สร้างร่างโคลนของดีมอนเป้าหมายที่จะมีสเตตัส LVL(100~150)% จากร่างต้น

สกิลซาตานที่เจ็ด [7th Satanic Skills][ | ]

Image Name Type Desc
ShockTherapy ShockTherapy แอคทีพ ทำ TAL(400~800) [thunder] mag.dmg หลังจาก 3วิ และทำให้ติดมึนงง LVL(6~13)วิ
SelfHypnosis SelfHypnosis แอคทีพ เพิ่มค่าสถานะทั้งหมดขึ้นชั่วคราว TAL(25~50) เเละชะลอดาเมจทั้งหมด23วินาที
GreySlumber GreySlumber แอคทีพ สาปพันธมิตรเเละศัตรูรอบๆในระยะ 23เมตรให้หลับเป็นเวลา LVL(15~30)วินาที (มีผลครึ่งเดียวกับเป้าหมายประเภทดีม่อน)
PsionicEnergy PsionicEnergy แอคทีพ ใช้ 10% MMP/วิ เพื่อทำ LVL(200~300)% [thunder] fld.dmg ต่อเนื่องโดยรอบมิม
KillingScan KillingScan แอคทีพ แสกนเเละรับสถานะคิลเลอร์ที่ตรงกับประเภทเป้าหมาย LVL(100-200)% เป็นเวลา 66 วินาที
Advertisement