DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement

แท่นอัพสกิล[ | ]

แท่นอัพสกิล คือ ที่ที่ใช้สำหรับจัดการสกิลของเหล่าดีม่อน ตั้งแต่การเลือกใช้สกิล การอัปเกรดสกิล รวมไปถึงการเรียนรู้สกิลใหม่ๆ

หน้าต่างสกิล[ | ]

Skill manage page

ค่าสถานะของตัวละคร เนทีพสกิล(สกิลพาสซีพ) และเลเวลจะเเสดงอยู่ในหน้าแรก โดยผู้เล่นสามารถกดปุ่ม Edit skill เพื่อไปยังหน้ารายการสกิล เพื่อจัดการสกิลต่างๆของดีม่อนที่เลือก

ในการได้รับสกิลพ้อย และอัพสกิล ผู้เล่นจะต้องทำการอัพเลเวลให้กับดีม่อนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการไลล่ามอนสเตอร์ในโอเพ่นเวิลด์เพื่อเก็บค่าประสบการณ์ เล่นด่านอารีน่า แคมเปญ หรือดัยเจียน หรือสามารถใช้งานไอเทม บลัดสโตน เพื่อรับค่าประสบการณ์ทันที 200หน่วยต่อ1ชิ้น(ใช้งานได้ทางหน้าต่างสกิล)

โน๊ต: ผู้เล่นจะได้รับสกิลพ้อย 1 พ้อยต่อการอัพเลเวล 1 เลเวล ตั้งแต่เลเวล6เป็นต้นไป

รายการสกิล[ | ]

Skill Tree

ผังสกิลเป็นหน้าที่มีไว้สำหรับการจัดการสกิลต่างๆของดีม่อน ทั้งการเลือกใช้งาน เละการอัพเลเวลสกิล

  • ผู้เล่นสามารถเลือกใช้งานสกิลเพียง 1 อย่าง จากแต่ละคอลัมน์ (แนวตั้ง)
  • การเรียนรู้หรืออัปเกรดสกิลแต่ละครั้งจะใช้ 1 สกิลพ้อยต์ และสามารถเพิ่มได้สูงสุด 3 เลเวล(3ดาว)
  • การเรียนรู้หรืออัปเกรดสกิลแต่ละครั้งจะใช้เงิน 1,000-3,000 ซิลเวอร์(Silver) ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล (*โดยที่การรีเซ็ตสกิลจะคืนพ้อยต์ทั้งหมดให้เเต่ไม่คืนซิลเวอร์)
  • ในการเรียนรู้สกิลแต่ละสกิลจะมีเลเวลที่กำหนด เช่น สกิล UpsideDown UpsideDown ของคิลจอย ต้องการเลเวล 13 ในการเรียนรู้
  • การเรียนรู้สกิลใหม่ๆ จะต้องเรียนรู้สกิลก่อนหน้าอย่างน้อยเลเวล 2 ขึ้นไป (สกิลที่อยู่ด้านบนในคอลัมน์เดียวกัน)

การรีเซ็ตสกิล[ | ]

ผู้เล่นสามารถทำการรีเซ็ตสกิลทั้งหมดได้ด้วยการกดไอคอน Reskill Button ที่อยู่ทางขวาของหน้าต่างสกิล ซึ่งการรีเซ็ตสกิลแต่ละครั้งจะทำการรีเซ็ตสกิลทั้งหมดที่เรียนรู้มาและใช้งาน x1 อีวิลออป I evo1 (สามารถแลกเปลี่ยนอีวิลออปได้จากร้านค้าอีเว้นท์)

In Game Tutorial[ | ]

Advertisement