DemonsAreCrazy Wiki
Advertisement


SmogGorgon

ปิศาจหมอกควันทรงพลังถูกค้นพบบนยอดเขาพร้อมกับลูกสมุนของมัน หาวิธีเอาชนะมันเพื่อโชว์พลังฝีมือดีม่อนของคุณซะ

English

Overview[ | ]

SmogGorgonMap
  • Type: แคมแปญ
  • Team: 5 คน
  • Objective: จัดการกับบอสปิศาจหมอกควัน
  • Reward: M cmp14 Gorgon Beard

Gameplay[ | ]

  • จุดหมายหลักคือหาวิธีกำจัดปิศาจหมอกควัน (Smog Gorgon) ให้ได้
  • จำเป็นต้องใช้การโจมตีระยะไกลสำหรับโจมตี Smog Gorgon เนื่องจากบอสลอยอยู่ที่ขอบด้านบนของภูเขา
  • Smog Gorgon สามารถฟื้นเลือด HP ของมันได้ตามจำนวนสมุนที่เหลืออยู่ในฉาก พยายามไล่จัดการลูกสมุนมันให้เหลือน้อยที่สุด
  • Smog Gorgon ใช้ธาตุมืดและลมเป็นหลัก พยายามใส่ของต้านทานธาตุมาเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุด

Boss Detail[ | ]

Smog Gorgon

Conquest[ | ]

Conquest Reward
Win 1 Noobic Smog Gorgon N sol5 x50 souls
Win 3 Noobic+ Smog Gorgon N gld9 x500 gold
Win 1 Humanic Smog Gorgon N sol7 x70 souls
Win 4 Humanic+ Smog Gorgon Z smg1x S.Gorgon I
Win 1 Demonic Smog Gorgon N sol9 x90 souls
Win 5 Demonic+ Smog Gorgon Z smg2x S.Gorgon II
Win 1 Satanic Smog Gorgon N sol9 x90 souls
Win 6 Satanic Smog Gorgon Z smg3 x S.Gorgon III
Win Satanic Smog Gorgon with no death I ksm1 x1 Kosmos
Advertisement